ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ. ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 39/2014 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Σε  εργαζόμενη δανειολήπτρια , ιδιωτική  υπάλληλο,  διαζευγμένη  μητέρα  δύο  ανηλίκων  τέκνων ,   με  προσωρινή διαταγή  του  Ειρηνοδικείου  Κοζάνης  ορίστηκαν  μηδενικές  καταβολές  και  απαγόρευση  οποιουδήποτε καταδιωκτικού  μέτρου  κατά  της  κύριας  κατοικίας  της.      

 

Ειδικότερα  ,  η  δανειολήπτρια   της  οποίας  οι οφειλές ανέρχονται  στο συνολικό  ποσό  των  220.000  ευρώ, απευθυνόμενη  στο  Δικαστήριο  ζήτησε  να  προστατευτεί  η  κύρια  κατοικία  της  χωρίς  την  καταβολή  προς  τις  Τράπεζες  των  ελάχιστων  και  προβλεπόμενων  μηνιαίων  δόσεων  από  το  νόμο  4161/2013 που  τροποποίησε  τον  νόμο  Κατσέλη

 

Το  Δικαστηριο  ,  αν  και  η  δανειολήπτρια  είναι  ιδιωτική  υπάλληλος  και  έχει  εισοδήματα  από  την  εργασία  της,  ανερχόμενα  στο  ποσό  των  550  ευρώ , κρίνοντας  οτι  αυτά  είναι  πολύ  χαμηλά  και  καθώς  είναι  διαζευγμένη  και  έχει  την  επιμέλεια  των  δύο  ανηλίκων  τέκνων  της  ,  τα  οποία  λόγω  της  ηλικίας  τους  εχουν  αυξημένες  εκπαιδευτικές  αναγκες,  την  απάλλαξε  από  την  καταβολή  οποιουδήποτε  ποσού  για  τις  οφειλές  της .

 

Η  σημαντικότητα  της  απόφασης  αυτής  έγγυται  στο  γεγονός  ότι  όρισε  μηδενικές  καταβολές  σε  δανειολήπτρα  με  εισόδημα ,  ενώ  στην  συντριπτική  πλεοψηφία  των  αποφάσεων, μηδενικές  καταβολές  συναντώνται   σε  περιπτώσεις  είτε  χρόνιας  ανεργίας  είτε  ύπαρξης  σοβαρών  προβλημάτων  υγείας  των  οφειλετών.

Μετά την τροποποίηση  του   “νόμου  Κατσελη” με  τον  ν.  4161/2013 ,  από  τον  Ιούνιο  του  2013  προβλέφθηκε  η  καταβολή  μηνιαίων  δόσεων ,   προκειμένου  να  μην  κατασχεθεί  και  εκπληστηριαστεί   η  περιουσία  των  δανειοληπτών μεχρι την  έκδοση  απόφασης  επί  των αιτήσεων  υπαγωγής  στα  υπερχρεωμένα  νοικοκυριά . Οι μηνιαίες  δόσεις  προς  τις  Τράπεζες  ορίστηκαν  με  το  άρθρο  5  παρ 2   ανάλογες  με  την  οικονομική  δυνατότητα  του  δανειολήπτη  και  πάντως  όχι μικρότερες  του  10%  επί  της  τελευταίας  ενήμερης οφειλής  και   σε  καθε  περίπτωση  όχι  λιγότερο  από  40  ευρώ  μηνιαίως .

Κατ  εξαίρεση,  προσωρινές  διαταγές  ορισμού  πολύ  μικρών  δόσεων ή μηδενικών  έχουν  εκδοθεί    από  τα  Ειρηνοδικεία  της  χώρας  κατ  εφαρμογή  του  άρθρου  8  παρ 5  σε  περιπτώσεις  χρόνιας  ανυπαίτιας  ανεργίας  ή ύπαρξης  σοβαρών  προβλημάτων  υγείας των  οφειλετών .

Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  παρα  το  γεγονός  της  ύπαρξης  εισοδήματος  ,  η Δικαστής σταθμιζοντας σε  μια  απόλυτα  δίκαιη  βάση την εξαιρετικά δυσχερή  οικονομική  θέση  της  δανειολήπτριας  και  των  προστατευόμενων  από  την  ίδια  ανηλίκων  τέκνων  της   έναντι  της ικανοποίησης περιουσιακών δικαιωμάτων  των  πιστωτών, ερμήνευσε τον νόμο σε συνδυασμό με τις συνταγματικές επιταγές της  προστασίας της αξίας του ανθρώπου και το δικαίωμά σε αξιοπρεπή διαβίωση  και  κατέληξε  σε  ορθοτατη  δικαστική  κρίση  περί  μη  καταβολής  οιοδήποτε  ποσού  ένατι  των  χρεών  εφαρμόζοντας  την  τρίτη  περίπτωση  του  άρθρου  8  παρ 5  που  σπανιότατα  συνανταμε  σε  αποφασεις .

Ετσι,  η  απόφαση  αυτή  έρχεται  να  προστεθεί  σε  μια  σειρά  άλλων  σημαντικών  αποφασεων που  ορθά και  δίκαια  προέταξαν   την ουσιαστική  ανάγκη  των  δανειοληπτων  για  επιβίωση   εναντι  της  υποχρέωσης  εξυπηρέτησης  των  δανειακών  τους  υποχρεώσεων  και  ν΄ ανοίξει  το  δρόμο  για  την  εφαρμογή  της  τρίτης  εξαιρετικής  περίπτωσης  που  προβλέπει  ο  νόμος  περί    μηδενικών  καταβολών “   

επιστροφή