ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ. ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟΝ 23.412/2014 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με  προσωρινή  διαταγή  του  Ειρηνοδικη Θεσσαλονικης οριστηκε  καταβολή  100  ευρώ  μηνιαίως  σε  δανειολήπτρια  με  εισοδήματα  1200  ευρώ  μηνιαίως  ,  με  συνολικά  δάνεια  230.000 ευρώ  αναστέλλοντας  όλα τα  καταδιωκτικά  μέτρα  κατά  της  περιουσίας  της  ,  η  οποια  αποτελείται  εκτός  από  την  κύρια  κατοικία  και  από  έτερο  διαμέρισμα  ,  όπου  διαμένει  η  άνεργη  θυγατέρα  της  καθώς  και  μία  εξοχική  κατοικία   

επιστροφή