Βιογραφικό

ΣΠΟΥΔΕΣ -  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Σεπτέμβριος  1990  εισαγωγή  στην  Νομική  Σχολή  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  απ΄ όπου  αποφοίτησα  σε  3,5  έτη ,  τον  Φεβρουάριο 1994,  ήτοι  μισό  έτος  πριν  την  τυπική  ολοκλήρωση  των  σπουδών  μου  .


Νοέμβριος  1993 έναρξη  πρακτικής  ασκήσεως  ως  ασκούμενης  δικηγόρου  ήδη    πριν  την  αποφοίτηση  μου  από  το  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  στο  δικηγορικό  γραφείο  του  Ευθυμίου  Καυκόπουλου και  συνεργάτες στην  Θεσσαλονίκη   επί  της  Μητροπόλεως  110 . 


Ιούνιος  1994  τυπική λήψη  του  πτυχίου  Νομικής


Φεβρουάριος  1996  λήψη  της  άδειας  εξασκήσεως  του  δικηγορικού  επαγγέλματος  μετά  από  εξετάσεις  ,  όπου  έλαβα  την  τρίτη  θέση .


Σεπτέμβριος  1997   εισαγωγή  στο  μεταπτυχιακό  τμήμα  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  στο  τμήμα  Ποινικών  και  Εγκληματολογικών  Σπουδών


Οκτώβριος  1999  πρόσληψη   ως  εξωτερική  συνεργάτης   στην  ασφαλιστική  εταιρία  Εθνική  Ασφαλιστική  ΑΕΕΓΑ με  την  οποία  συνεργάζομαι  μέχρι  σήμερα .


Μαιος  2000  λήψη  μεταπτυχιακού  διπλώματος  από  το  τμήμα  Ποινικών  και  Εγκληματολογικών  Σπουδών  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  με  βαθμό ΑΡΙΣΤΑ 


Σεπτέμβριος  2001  απόκτηση  ιδιότητας  υποψηφίας  διδάκτορος  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  στο  τμήμα  Ποινικών  και  Εγκληματολογικών  Σπουδών . 


Σεπτέμβριος  2001  πρόσληψη  ως  αναπληρωματικής  καθηγήτριας  Ποινικού  Δικαίου  και  Ποινικής  Δικονομίας  στην  Ακαδημία   της  Ελληνικής  Αστυνομίας  στο  τμήμα  Μετεκπαίδευσης  και  Επιμόρφωσης  -  Παράρτημα  Θεσσαλονίκης   για  το  διδακτικό  έτος  2001-2002.


Αύγουστος  2002  πρόσληψη  ως  τακτικής  καθηγήτριας  Ποινικού  Δικαίου  και  Ποινικής  Δικονομίας  στην  Ακαδημία   της  Ελληνικής  Αστυνομίας  στο  τμήμα  Μετεκπαίδευσης  και  Επιμόρφωσης  -  Παράρτημα  Θεσσαλονίκης  για  το  διδακτικό  έτος  2002-2003.


Ιανουάριος  2003  Πρόεδρος  του  Βαρβούτειου  Δημοτικού  Ωδείου


Δεκέμβριος  2003   νομική  σύμβουλος  του  Ι.ΚΤΕΟ  Δυτ.  Μακεδονίας


Δεκεμβριος  2006   νομική  σύμβουλος  της  εκπομπής  «ΕΓΓΥΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ»  στο  ραδιοφωνικό  σταθμό  ΓΑΛΑΞΙΑΣ  παρέχοντας  επιπρόσθετα  και  νομικές  συμβουλές  στους  ακροατές .     


Ιούλιος  2008    νομική  σύμβουλος  του  περιοδικού  “LOBBY”  και  του  περιοδικού  «ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ»

Σεπτέμβριος  2009  παροχή νομικών  συμβουλών  σε  πολίτες  ευπαθών  κοινωνικών  ομάδων  (άπορους , άγαμες  μητέρες  ,  μονογονεικές  οικογένειες ,  μετανάστες  κ.λ.π)  σε  συνεργασία  με  την  Διεύθυνση  Πρόνοιςα  της  άλλοτε  Νομαρχίας  Θεσσαλονίκης 

Απρίλιος  2013  νομική  σύμβουλος  Συμβουλίου Αστικών  Συγκοινωνιών  Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)