Νούκα Αριάδνη

Η  κ.  Νούκα  χειρίζεται υποθέσεις 

  • τροχαιων ατυχημάτων  (αστικές αποζημιώσεις και ποινικός χειρισμός)
  • δανείων - πλειστηριασμών (εξωδίκως και δικαστικώς)
  • φορολογικές (ποινικός και διοικητικός χειρισμός) 
  • ποινικών  οικονομικών αδικημάτων 
  • οικογενειακού δικαίου 
  • εργατικού δικαίου