Συνεργαζόμενοι Δικηγόροι

 

Μαλακάκη Σοφία
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Τροχαία ατυχήματα
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
 • Πλειστηριασμοί - κατασχέσεις
 
Κουλτσιάκη Ιωάννα 
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Εμπράγματο Δίκαιο –Ακίνητα
 • Αστικό Δίκαιο
 
Mπαφέρα Αθανασία 
 • Αστικό δίκαιο
 • Πλειστηριασμοί - κατασχέσεις
 
Ιωαννίδου Κυριακή 
 • Αστικό δίκαιο
 • Πλειστηριασμοί - κατασχέσεις
 

Κρυσταλλίδου  Αλεξάνδρα

 • Συνταξιοδοτικά
 • Τροχαία Ατυχήματα                                           
 • Υπερχρεωμένα
 
Γάτου Γεωργία 
 • Αστικό δίκαιο
 • Πλειστηριασμοί - κατασχέσεις