Ειρηνοδικείο Αθηνών:Προσωρινή διαταγή

Ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Αλεξανδρούπολη είχε συνάψει τον Απρίλιο του 2021 σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με ιδιώτη πάροχο  στην οποία είχε ρητά συμφωνηθεί σταθερή τιμολόγηση. 

 

Αιφνιδίως τον Οκτώβριο 2021 ο πάροχος  επικοινώνησε με τον  επιχειρηματία  και ζήτησε  να τροποποιηθεί  το συμφωνηθέν πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ν΄ αντικατασταθεί η  σταθερή χρέωση κατανάλωσης με κυμαινόμενο μοντέλο τιμολόγησης , την οποία η επιχείρηση αρνήθηκε. 

 

Τον Δεκέμβριο του 2021 στον λογαριασμό χρονικής περιόδου από 01-12-2021 έως 31-12-2021 χρεώθηκε χρηματικό ποσό 4.197,73€  μονομερούς από τον πάροχο  με την ένδειξη «ρήτρα αναπροσαρμογής»

 

Παρά τις αντιδράσεις της επιχείρησης , προφορικές και έγγραφες, ο πάροχος αντί να προβεί στην αποχρέωση του ως άνω χρηματικού ποσού 4.197,73€, στον λογαριασμό που ακολούθησε για την χρονική περίοδο από 1-1-2022 έως 31-01-2022 εκ νέου εφάρμοσε ρήτρα αναπροσαρμογής με αποτέλεσμα να υπολογίσει και να χρεώσει χρηματικό ποσό 3.902,78€. 

 

Υποβάλλαμε  τεκμηριωμένες έγγραφες αντιρρήσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν από τον πάροχο,   με αποτέλεσμα ν’ αναγκαστεί η επιχείρηση να απευθυνθεί σε νέο πάροχο  καταβάλλοντας μόνο το ποσό του λογαριασμού χωρίς όμως  να αποπληρώσει τις χρεώσεις της ρήτρας αναπροσαρμογής . 

 

Εν τω μεταξύ έλαβε νέο λογαριασμό για χρονική περίοδο 9 ημερών , δηλαδή για τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι την αλλαγή παρόχου, με χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής 539,74 € 

 

Για την μετάβαση στον νέο πάροχο η επιχείρηση έπρεπε, είτε ν΄αποπληρώσει ολοσχερώς τις χρεώσεις αυτές, είτε να τις διακανονίσει. 

 

Κατόπιν τούτου διακανονίστηκε μεν το ποσό των χρεώσεων της αναπροσαρμογής, ωστόσο η επιχείρηση αμφισβητώντας την νομιμότητα του ποσού  της αναπροσαρμογής αλλά και λόγω ότι επρόκειτο για αιφνιδιαστική δαπάνη  δεν δύναντο  οικονομικά ν΄ανταποκριθεί στον διακανονισμό. 

 

Ασκήσαμε  αγωγή  και ασφαλιστικά μέτρα.

Αιτηθήκαμε επιπλέον την έκδοση  προσωρινής διαταγής,  ώστε να μην επιτραπεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης , διότι τούτο θα δημιουργούσε σοβαρότατα προβλήματα στην λειτουργία της επιχείρησης, η οποία έγινε δεκτή από τον δικαστή και διατάχθηκε ο πάροχος ν' απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια και εντολή για απενεργοποίηση της παροχής και διακοπή της ηλεκτροδότησης του ξενοδοχείου .