ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΟ "REPORTER.GR" Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

 

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Μια υπόθεση που ανοίγει νέα δεδομένα στο καυτό πρόβλημα

Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Μια υπόθεση που ανοίγει νέα δεδομένα στο καυτό πρόβλημα

Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην Περιφέρεια έκανε δεκτή προσωρινή διαταγή και υποχρέωσε την τράπεζα ν΄ ανέχεται την καταβολή του 20% των δόσεων δανείου σε Ελβετικό Φράγκο με την αρχική ισοτιμία λήψης του δανείου μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. Έτσι ο δανειολήπτης θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 228 ευρώ μηνιαίως αντί του ποσού των 1.530 ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο υπήρξε έστω και προσωρινό δικαστικό μπλόκο στον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας του. 

Η υπόθεση αφορά ελεύθερο επαγγελματία, που έλαβε το 2006 στεγαστικό δάνειο σε ευρώ. Το 2008 μετέτρεψε το δάνειο σεελβετικό φράγκο και έλαβε και άλλο δάνειο επισκευαστικό. Το συνολικό ποσό δανείου ήταν σε ευρώ 141.000 ευρώ με ισοτιμία 1,613. Η δόση του ήταν περίπου 1.140 ευρώ μηνιαίως.

adaneiael010714

Το δάνειο εξυπηρετούνταν κανονικά μέχρι και το 2010 όταν και μειώθηκαν δραματικά, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εισοδήματα του δανειολήπτη, οπότε έλαβαν χώρα ρυθμίσεις προκειμένου να αποπληρώνει το ήμισυ των δόσεων . Το έτος 2014 δεν έλαβε χώρα άλλη ρύθμιση και έτσι οδηγήθηκε σε αδυναμία καταβολής των δόσεων του, που ανερχόταν πλέον στο ποσό των 1.530 ευρώ περίπου. Ως εκ τούτου, χρησιμοποίησε το νόμο 4224/2013 ώστε να καταβάλλει το 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

 

Η τράπεζα δεν δέχτηκε τις καταβολές και όποια ποσά κατέβαλε αντί να τα χρεώνει στις δανειακές συμβάσεις τα χρέωνε σε πιστωτική κάρτα. Στην συνέχεια κατήγγειλε τις δανειακές του συμβάσεις τον Απρίλιο του 2014 και του ζήτησε να καταβάλλει εντός 5 ημερών το ποσό των 162.000 ευρώ μετατρέποντας το καταλοιπο με ισοτιμία 1,215.

 

Οι καταβολές του από την χρονική στιγμή που έλαβε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο μέχρι την καταγγελία ανέρχονταν σε 65.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την υπεράσπιση του συγκεκριμένου δανειολήπτη, για ένα δάνειο 141.000 ευρώ καταβλήθηκαν σε 7 μόλις έτη 65.000 ευρώ και το δάνειο όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αυξήθηκε κατά 21.000 ευρώ.

 

Σημειωτέον ότι τον χρόνο καταγγελίας, όχι μόνο δεν όφειλε ο δανειολήπτης, αλλά είχε καταβάλλει μεγαλύτερο ποσό. Μέχρι τον χρόνο της καταγγελίας (Απρίλιος του 2014) έπρεπε να καταβληθούν 102.000 ελβετικά φράγκα. Εάν αυτά μετατραπούν με την ισοτιμία 1,215, ισοτιμία τον χρόνο της καταγγελίας (Απρίλιος 2014) το οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε 83.950 ευρώ , εάν, δε, μετατραπούν με αρχική ισοτιμία ανέρχονται σε 63.236 ευρώ , με δεδομένο ότι ο δανειλήπτης κατέβαλε περίπου 65.000 ευρώ.

adaneiae010714

Υπήρξε, στη συνέχεια άσκηση αγωγής για να κριθεί άκυρη η καταγγελία, ως καταχρηστική, να ενεργοποιηθούν οι δανειακές συμβάσεις και να καταβάλλει πλέον τις δόσεις με την αρχική ισοτιμία. Επίσης, κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα και ζητήθηκε προσωρινή διαταγή, ώστε μέχρι να εκδικαστεί η αγωγή να ανέχεται η τράπεζα την καταβολή μέχρι την 31-12-2014 του 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης βάση του ν. 4224/2013 , η οποία οριζόταν σε ελβετικό φράγκο αλλά με την μετατροπή αυτής με την αρχική ισοτιμία και κατόπιν από 1-1-2015 ολόκληρη τη δόση με την αρχική ισοτιμία.

 

Επιπλέον, ζητήθηκε προσωρινή διαταγή, ώστε μέχρι να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα να καταβάλλει μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων το 20% της δόσης μετατρεπόμενης όμως με την αρχική ισοτιμία προκειμένου να διασωθεί η πρώτη κατοικία του από τον πλειστηριασμό.

"Ανοίγει τον δρόμο για την δίκαιη αποκατάσταση των δανειοληπτών"

"Οί όροι της δανειακής συμβάσεως σε ελβετικό φράγκο πρέπει να διέπονται από την θεμελιώδη αρχή της διαφάνειας" σημειώνει η δικηγόρος δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο που ήδη έχουν προσφύγει δικαστικά, Νούκα Αριάδνη. Σημειώνει δε, ότι " η απόφαση του Ευρωπα:iκού Δικαστηρίου που ασχολήθηκε συγκεκριμένα με τους όρους, ανοίγει τον δρόμο για την δίκαιη αποκατάσταση των δανειοληπτών που επί χρόνια παρέμεναν απόλυτα εγκλωβισμένοι σε συμβάσεις που περιείχαν αδιαφανείς και ακατανόητες ρήτρες συναλλαγματικών ισοτιμιών με συνέπεια σοβαρότατες οικονομικές επιβαρύνσεις εις βάρος τους"

 

Μάλιστα τονίζει ότι "στην προσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης έρχεται να προστεθεί νέα δικαστική δικαίωση δανειολήπτη με δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Ειδικότερα , δανειολήπτης την υπόθεση του οποιου χειρίζομαι ζήτησε και πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής, με την οποία υποχρεώθηκε η τράπεζα ν΄ ανέχεται την καταβολή των δόσεων με την αρχική ισοτιμία ελβετικού φράγκου - ευρώ και όχι την συναλλαγματική ισοτιμία που έθετε η τράπεζα και επιβάρυνε κατά 35% περίπου τόσο την δόση του, όσο και το αρχικό κεφάλαιο προστατεύοντας συγχρόνως και την κύρια κατοικία του από ενδεχόμενο πλειστηριασμό.

 

Προσβλέπω ότι αναμένονται σωρεία θετικών δικαστικών αποφάσεων που στηριζόμενες στην αρχή της διαφάνειας των δανειακών συμβατικών όρων καθώς και στις αρχές της καλής πίστης και χρηστών συναλλακτικών ηθών θα δώσουν οριστικό τέλος στην επί χρόνια άδικη αντιμετώπιση των δανειληπτών και θα οδηγήσουν στον απεγκλωβισμό τους, ο οποίος επιβάλλεται μεταξύ άλλων και λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών".

 
επιστροφή