ΕυρΔΔΑ: Διάκριση η υποχρεωτική ονοματοδοσία με πατρόνυμo των παιδιών

Το  Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε ότι συνιστά διάκριση , η υποχρεωτική ονοματοδοσία των παιδιών με το επώνυμο του πατέρα παραβιάζοντας  το άρθρο 14 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που απαγορεύει τις διακρίσεις και συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στο σεβασμό της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής.

επιστροφή