ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕ :ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ

Η απόφαση αφορά Ταμεία που δεν έχουν καμία επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή από άλλους κοινωνικούς πόρους παρά στηρίζονται μόνο στις εισφορές των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, τα Ταμεία που χορηγούν εφάπαξ με καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα, το ύψος του βοηθήματος θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισης των εργαζομένων, οι οποίες πρέπει να είναι ανάλογες προς τις εισφορές που καταβλήθηκαν.

Τα Ταμεία που επηρεάζει η απόφαση του ΣτΕ είναι:

  1. ΔΕΗ
  2. ΟΤΕ
  3. ΕΛΤΑ
  4. τραπεζοϋπαλλήλων
  5. στρατιωτικών
  6. 11 φορέων πρόνοιας ιδιωτικών υπαλλήλων
  7. ξενοδοχοϋπαλλήλων
  8. εμποροϋπαλλήλων
  9. εργαζόμενων στα λιμάνια

Για το Δημόσιο, τα ταμεία των δημοσίων υπαλλήλων των κληρικών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία κ.α.) και του προσωπικού του Ταμείου Νομικών,  διότι έχουν καθαρά ανταποδοτικές παροχές χωρίς κρατική επιχορήγηση ή κοινωνικό όριο.

Εξαιρούνται, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και το Ταμείο Πρόνοιας των υπαλλήλων στα Επιμελητήρια, γιατί υπάρχει εργοδοτική εισφορά που προέρχεται από κρατικούς φορείς.

επιστροφή