Ειρ.Χανιων 432/2013

Ενταξη στη ρύθμιση υπερχρεωμένων και χρέους από αγορά αυτοκίνητου που η πωλήτρια εταιρία είχε εκχωρήσει σε τράπεζα.

επιστροφή