Εγκυκλιος για διαγραφή συμβασιούχων

 

 

Με  την  ΔΙΔΑΔ/Φ.81/92/οικ.530 / 9-1-2014  εγκύκλιό το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπενθυμίζει στους αρμόδιους φορείς  ότι πρέπει να προχωρήσουν στην άμεση διαγραφή των συμβασιούχων από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, που υπηρετούν στο δημόσιο με προσωρινές διαταγές ή ασφαλιστικά μέτρα.

Ειδικότερα , επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4172/2013, η διοίκηση υποχρεούται να διερευνήσει ποιες από τις εκκρεμείς αγωγές εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, είτε με σύμβαση έργου (οι οποίες αγωγές έχουν ως αντικείμενο ότι η υφιστάμενη εργασιακή σχέση είναι εκείνη της εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου), δεν έχουν συζητηθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013. Σημειώνεται, ότι στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, λήγουν αυτοδίκαια τα ασφαλιστικά μέτρα ή οι προσωρινές δικαστικές διαταγές από 1.11.2013 και οι απασχολούμενοι δυνάμει των ανωτέρων αποφάσεων/διαταγών θα πρέπει να διαγραφούν από το Μητρώο Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου με την ιδια αιτιολογία (ΛΟΓΩ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ) και να μην γίνονται αποδεκτές οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους. 

επιστροφή