ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Με  προσωρινή  διαταγή  του  Δικαστή  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  υποχρεώθηκε η  τράπεζα  ν΄ ανέχεται  την  καταβολή  μηνιαίως  του  20% των  δόσεων  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΡΧΙΚΗ  ΙΣΟΤΙΜΙΑ  μέχρι  την  οριστική εκδίκαση των  ασφαλιστικών  μέτρων στα  πλαίσια  του  4224/2013  και  ως  εκ  τούτων  ο  δανειολήπτης  του  οποίου  η  δόση  ανερχόταν  στα  1530  ευρώ  , θα  καταβάλει το  ποσό  των 228  ευρώ  μηνιαίως .  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΛΗΜΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ"

επιστροφή