ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ FUND

Με προσωρινη διαταγή της Ειρηνοδικη Θεσσαλονικης ρυθμιστηκε δανειο που πωλήθηκε από το Ταμειο Παρακαταθηκων και Δανείων στο Fund "Grifonas" μετά την άρνηση του ΤΠΔ να ρυθμισει αυτο . Με την ίδια απόφαση άρθηκε και  η παρακράτηση της συνταξης της . 

Ειδικότερα ,Με την υπ΄αριθμόν 2300/25-7-2014 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης κουρεύτηκε κατα 75% δόση  δανειολήπτριας του  Ταμείου Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ,  συνταξιούχου, σμηνάρχου  της  Ελληνικής  Αεροπορίας,  το  δάνειο  της  οποίας  το  2006  πουλήθηκε  στην  εταιρία  ειδικού  σκοπού  GRIFONAS  με  έδρα  το  Λονδίνο.

Η  δανειολήπτρια  έλαβε δάνειο 153.800  ευρώ  το  2003 . Η  μηνιαία  δόση  της ανερχόταν  σε  919,29  ευρώ  μηνιαίως .  Λόγω  της  μείωσης  των  εισοδημάτων  της  αδυνατούσε ν ανταπεξέλθει  στην  καταβολή των δόσεων  της .

Λόγω  της  τιτλοποίησης  του  δανείου  της  εν  αγνοία  της  το  2006,  ουδόλως  μπορούσε να ρυθμίσει  την  δόση  του  δανείου  της  ,  ώστε  να  καταβάλλει  ανάλογη  δόση  με  τα  εισοδήματα  της  που  συρρικνώθηκαν  σημαντικά  λόγω  των  περικοπών,   ώστε  να  εξασφαλίζει  μια  αξιοπρεπή  διαβίωση .

Το  Ειρηνοδικείο  Θεσσαλονίκης  με  την  ανωτέρω  απόφαση  του  ρυθμισε  την  καταβολή  των  μηνιαίων  δόσεων  ορίζοντας  ως  μηνιαίο  καταβαλλόμενο  ποσό  ,  τα  336  ευρώ  αντί  του  ποσού  των  919,29  ευρώ , δηλαδή  μείωσε την δόση της κατα 75%. 

επιστροφή