ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ.

 

Δεκτή  η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δανειολήπτη ελβετικού φράγκου κατά τράπεζας .

Την 20-8-2014 εκδόθηκε η ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ δικαστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ βάση της οποίας γινεται δεκτή αίτηση δανειολήπτη ελβετικού φράγκου , πελάτη μας και ΔΙΑΤΑΣΣΕΤΑΙ η τράπεζα να ανέχεται την καταβολή των δόσεων ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής του. Επρόκειτο για μια άκρως σημαντική δικαστική απόφαση με  εξαιρετική νομική θεμελίωση και ενδιαφέρουσες ουσιαστικές  παραδοχές. Είναι αξιοσημείωτο, ότι σχετικά με την ουσία της υπόθεσης, για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε δικαστικά, ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι προώθησαν ΜΟΝΟ το ελκυστικό τμήμα της σύμβασης, δηλαδή προώθησαν το χαμηλό επιτόκιο και την  χαμηλή δόση ΧΩΡΙΣ οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση του δανειολήπτη.  ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΛΗΜΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ"

επιστροφή