ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης με την υπ΄αριθμόν 56/2015 απόφαση αναγνώρισε τον όρο της αποπληρωμής  του δανείου άκυρο ως καταχρηστικό. Αναγνωρίσε την υποχρέωση της Τράπεζας  να υπολογίζει τόσο για τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο παρελθόν σε ευρώ , όσο και τα χρηματικά που θα καταβληθούν στο μέλλον την ισοτιμία εκταμίευσης 1,6691 

επιστροφή