Πρώτη πανελλαδική απόφαση για την μη νομιμότητα της επιβολής ρήτρας αναπροσαρμογής

Στην υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας και εκδόθηκε η πρώτη δικαστική απόφαση (635/2022 Ειρηνοδικείο Αθηνών) το Δικαστήριο δέχτηκε :
1. ο πάροχος μη νόμιμα επέβαλε ρήτρα αναπροσαρμογής σε σύμβαση σταθερής τιμολόγησης, στην οποία είχε αποκλειστεί η επιβολή της και χρέωσε τους λογαριασμούς με χρηματικά ποσά στην εξόφληση των οποίων δεν υποχρεούται η επιχείρηση
2. ο πάροχος καμία απολύτως δυνατότητα είχε να τροποποιήσει μονομερώς την σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από σταθερής σε κυμαινόμενης χρέωσης.
3. ο πάροχος, ούτε επικαλούμενος την εκρηκτική αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής προμήθειας και σχετικό όρο της σύμβασης για μονομερή τροποποίηση της σύμβασης για σπουδαίο λόγο είχε την δυνατότητα να επιβαρύνει την συμφωνηθείσα τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όρο τον οποίο έκρινε επιπρόσθετα άκυρο, ως καταχρηστικό .
 
Ολόκληρη η απόφαση στο link http://www.ariadninouka.gr/gallery/files/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%A1%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf
επιστροφή