ΜΕφετείο Αθηνών 4819/2022 Ακύρωση κατάσχεσης λόγω παραβίασης των ακραίων αξιολογικών ορίων του 281 ΑΚ

Το Mονομέλές Εφετείο Αθηνών με την υπ΄αριθμόν 4819/2022 τελεσίδικη απόφαση ακύρωσε κατάσχεση πρώτης κατοικίας ως μέτρο ιδιαίτερης σκληρότητας και ενέργεια μη ανεκτή σύμφωνα με τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου. 

Ολόκληρη η απόφαση στο ακόλουθο link

 

http://www.ariadninouka.gr/gallery/files/4819_2022%20%CE%95%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD.pdf

επιστροφή