Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 936/2023 ακύρωση κατάσχεση λόγω ακυρότητας της σύμβασης διαχείρισης

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ΄αριθμόν 936/2023 απόφαη ακύρωσε την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και την επιταγή προς πληρωμή κρίνοντας ότι η σύμβαση διαχείρισης πάσχει απόλυτης ακυρότητας λόγω μη τήρησης του νόμιμου συστατικού τύπου που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 2§2 του ν. 4354/2015, το οποίο εφαρμόζεται ευθέως διότι τούτο επιβάλει η ασφάλεια δικαίου και η ασφάλεα των συναλλαγών που επιτάσσει την ενιαία εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 4354/2015 καθώς και ότι η ερμηνεία του νόμου δεν δύναται να είναισυγκυριακή ή περιπτωσιολογική. Επίσης, το Δικαστήριο επισήμανε ότι ο προληπτικός έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος για την νομιμότητα της σύμβασης διαχείρισης δεν υποκαθιστά την δικαστική κρίση.
 
Ολόκληρη η απόφαση στο link
http://www.ariadninouka.gr/gallery/files/936_2023 pdf.pdf
 

επιστροφή