ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

 

Πρόκειται για σημαντική απόφαση που  αφορά το σύνολο των δανειοληπτων της περιφερειας. Κρίθηκε άκυρη η διαταγή πληρωμής δανείου σε ελβετικό φράγκο και αναστέλλεται η διαδικασία πλειστηριασμού. 

Οι τράπεζες στις προδιατυπωμένες συμβάσεις δανείων περιλαμβάνουν έναν όρο σύμφωνα με τον οποίο οιαδήποτε διένεξη επισυμβεί κατά την διάρκεια της δανειακής σχέσης αρμόδια δικαστήρια προς επίλυση είναι τα Δικαστηρια Αθηνών .  Κατ αυτό τον τρόπο επί πολλά χρόνια εξέδιδαν αποφασεις από τα Δικαστήρια Αθηνών με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης  της περιφέρειας να βρίσκεται σε δυσμενη θέση , διότι αφενός απαιτούνταν σημαντικότατα έξοδα για την μεταβαση του στην Αθηνα και αφετέρου διότι σαφώς η οργάνωση νομικής υπερασπίσεως στην Αθήνα ήταν άκρως δυσχερής , τόσο από οικονομικής άποψης , όσο και από ουσιαστικής (εξευρεσης δικηγόρου ,  προσωπικές επαφές μαζί του , μεταβαση μαρτύρων κ.λ.π). Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις ο δανειολήπτης δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό το βάρος και ουδέν έπρατε με αποτέλεσμα στην ουσία να παραιτείται των  δικαιωμάτων του . Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , για τους ανωτέρω λόγους είναι αναρμόδιος και ως εκ τούτου δεν έπρεπε να εκδόσει  την διαταγή πληρωμής , η οποία γι αυτό τον λόγο είναι άκυρη και διέταξε την αναστολή του πλειστηριασμού του ακινήτου του δανειολήπτη . 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Δανειολήπτης, κάτοικος Κοζάνης,  έλαβε το έτος  2008 δάνειο  χρηματικού  ποσού   324.500  ελβετικών  φράγκων. Το δανειο αρχικά εξυπηρετούνταν κανονικά αλλά λόγω της ανατίμησης του ελβετικού φράγκου σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, ο δανειολήπτης δεν μπορούσε να το εξυπηρετήσει . Η τράπεζα κατήγγειλε το δάνειο και εξέδωσε διαταγή πληρωμής στην Αθήνα σύμφωνα με όρο που περιλαμβανόταν στην σύμβαση δανείου  .

Ο δανειολήπτης λόγω του ότι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να οργανώσει την νομική του υπεράσπιση στην Αθήνα,  δεν  άσκησε ανακοπή και ως εκ τούτου μετά την δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής  , απόκτησε τούτη,  ισχύ δεδικασμένου .

Η τράπεζα προχώρησε σε κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του και επίκειτο πλειστηριασμός .

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης ανεστάλη ο πλειστηριασμός του ακινήτου, διότι πιθανολογήθηκε, ότι η διαταγή πληρωμής θα ακυρωθεί από το Δικαστήριο εκδίκασης της ανακοπής . Η αιτιολογία βασίζεται στο ότι ο όρος που τέθηκε στην δανειακή σύμβαση χωρίς διαπραγμάτευση και προέβλεπε αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών είναι   άκυρος ως καταχρηστικός, διότι, δημιουργεί σημαντική ανισσόροπη κατάσταση σε βάρος του δανειολήπτη  αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και τούτο διότι  η τραπεζική εταιρία διαθέτει στην Κοζάνη οργανωμένη νομική υπηρεσία, γεγονός που προκύπτει από την κατ’ επανάληψη παράσταση αυτής σε παρόμοιες υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων , ενώ αντιθέτως η εφαρμογή της ανωτέρω ρήτρας ενεργεί  δυσμενώς σε βάρος του δανειολήπτη, δεδομένου ότι και μόνο για λόγους αυξημένων δικαστικών εξόδων, που θα συνεπάγονταν η έναρξη ενός δικαστικού αγώνα εκτός του τόπου κατοικίας του και μάλιστα σε τόπο απομακρυσμένο, όπως εν προκειμένω (Αθήνα), αυτός αποθαρρύνεται από τη δικαστική επιδίωξη των δικαιωμάτων του.

 

επιστροφή